خدا ...

قبل ازشروع:

دلمو ساکت می کنم ... به خوابم میای......................

 

چندجمله  کوتاه اما:

راز دنیا اولش با ما بوده یواش یواش که پله ها رو می ری بالا ازت دورمی شه

بدو بدو پله هارو بیا پایین خدا از اول با ما بوده ...

 

عشق حدو مرز نداره عشق این دنیاو اون دنیانداره

عشق هیچی نداره  تنها چیزی که  داره  وجوده!!!

 

حرف آخرحرف دل

خدایا

به سلامتی دردِ وصال می، نوشم

 

یه لحظه دیدم دنیا می چرخه

این حقیقتو بچه  درون می دونه  !

وقتی دستاش بازهو می چرخه...

 

یه لحظه  دیگه دیدم

فلک بی من نمی چرخه....

لحظه  آخرخودمو کنارش دیدم

دست در دستش می چرخم , از این جهان به اون جهان

زمان وا می سته ... تا ببینم....

چه بی حجاب می شود دنیا !!!

وقتی خلاصه در دوچشم می شود....

 

آنگاه رسوای زمانه می شوم ؛

شبو زنده نگه می دارم  مهر نوشمو می مینوشم

بگو درد  بخوابه ؛ من بیدارم....

                                                           من عشقو زنده نگه می دارم...

/ 5 نظر / 9 بازدید
یاسی

خیلی سئوال دارم اما .... کدام ره درست است ؟ زجر کشم یا زجر دهم ؟ سکوت کنم یا که فریاد کشم ؟ حرف زنم یا که خاموش بگریم. رخ یار ببینم یا که آرام و در خلوتی شب بوی آن را در کوچه بجویم ؟ شب است و تنهایی. عشق است و دوری. شب بخیر کاپیتان.

یاسی

چه ترانه قشنگی فرامز اصلانی خونده. جفت تنم تو همه کسم تو ،هر هوسم تو ، هم نفسم تو بال و پرم تو ،همسفرم تو ،بیش و بسم تو گرمی خانه ،شور ترانه ،متن غزل تو شعر وسرودم،بو د و نبودم ،قند و عسل تو نغمه سازم ،محرم رازم از روز ازل تو بی تو خموشم ،با که بجوشم ،جفت تنم تو خسته و عریان ،پیش غریبان ،پیرهنم تو گرمی خانه ،شور ترانه ،متن غزل تو شعر وسرودم ،بود و نبودم ،قند و عسل تو نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو

یاسی

تو از چی گذشتی ؟ اون از چی نگذشت ؟

آسمان آبی

زیبا بود. عاشق و سربلند باشی