فصل بعدی زندگی

راهیست راه عشق که هیچش چاره نیست آنجا جز آنکه جان بسپاری راهی نیست

 

با خودم گفتم تموم شدو راحت شدم اما نه تموم شدو نه راحت

 

تازه همه چیز شروع شد

                          و سخت تر شد

فصل بعدی زندگی ...

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
سارا

باز آسمان ابریست چشمانم گریه میخواهد دلم با نم نم باران میگرید و میگرید نگاهم ب پرندگان کوچ رو خیره میماند اکنون در پی دیدار=تو= تنهاترینم