عاشورا

عاشقان رفته اند ...

منم راهی کن

خیلی وقته که دیگه ترسی ندارم ....

 

                       وقتشه ... خدا وقتشه

دست و رومو شسته ام

            با خلوص نیت آماده ام

                   چیزی نیست که پاگیرم کنه...

                                عشق زمینیم از جنس خودته ...

والای والا

خدایا ...

خودت خدای کن ...

منه عاشورای رو همین روزا ...

راهی کن

/ 0 نظر / 11 بازدید