تو مثل من بودی ...

سعی می کنم مرور نکنم ...

اما اینو خوب یادمه ...

تو مثل من بودی ...

یعنی اگه مثل من باشی یعنی هنوز با منی ...

درست مثل من که آس پیکو کنار دل می ذارم

حتما دلت پیش منه ....

اگه دیدم سرت شلوغه ... دستات بنده...

نگاهت مال دیگرونه .... نبازم نمیرم ...

تو هم مثل منی...

تو هم فکر می کنی من هستم کنارت همین نزدیکا...

مثل یه شیر کوچولو اشکاتو باغرور پاک می کنی

لب خند می زنی می گی چیزی نیست...

خدا خیلی دوسش دارم ...

خدا خودت بهم بگو .....

اون مثل من بود

/ 7 نظر / 13 بازدید
یاسی

زیبا بود

یاسی

آیا تو هم مثل اون بودی ؟

یاسی

پس دلیل جدا بودن چیه ؟ (دلیلش رو پیدا کردی ؟)

یاسی

مطمئنا" اینطور که تو اونو دوست داری ، اونم دوست داره. جدایی از تو بود یا اون ؟

یاسی

شانسی توی وبلاگها میگشتم به وبلاگ تو رسیدم. چطور مگه ؟

یاسی

نگفتم مطمئنم ، گفتم مطمئنا". نه وبلاگ ندارم. تو مسنجر ادت کردم.

یاسی

سلام. روزت مبارک.