سینه مالامال دردامادلی بی کینه دارم

امروز فهمیدم که هرکسی دوسم داشت دلیلی داشته

فهمیدم اگه بی دلیل باشم خیلی تنهامی مونم... ...

 

اگه از دسته همه خسته بشم یه گوشه ای تنها بشم

میای می بینی که چه بی دلیل تواوج بی کسی دوست دارم

سرمو می گیرم بالا

چون خدای دوست دارم

k.m

/ 0 نظر / 15 بازدید