عشق

عشق ...

فکر نمی کردم در خونمو بزنه ...

فکر نمی کردم حس کردنش انقدر شیرین باشه ...

عشق ...

هیچ وقت از بین نمی ره ...

بهترین اتفاق زندگیمه ...

عشق

نهایت کماله ...

آخرین پله ی خداست ...

نهایت جنونه...

عشق

راهش سخته وصفش غیر ممکنه...

عشق

خدایا هر بنده ای را که دوستش داری با عشق آشنا کن

عشق نعمت عجیبی ست ...

خدای عشق ..

ممنونم بابت این عشق

/ 2 نظر / 9 بازدید