می کشم

قبل از شروع:

کوله بار زندگیمو می کشم بردوش ...

زندگی که این روزها سنگینه...

 

....................................................................................

من از خیلی ها ؛ گذشتم...

به عابرا خندیدم...

 از دوستام بریده ام...

و اونای که با عشق برات رگ میزنندوباهمون عشق خوارت می کنند؛گذشته ام....

اون موقع ها بود که رها شدم از مدعیانی که دوستم دارندو از دوست های که دوستشون دارم و از مکتبم.؟! 

تا که به تو رسیدم...

                        
تو ناشناخته بودی...

کارکتر نبودی... خودت می نوشتی...

انگار دنیا توی دستای تو بود... خیلی زود در تو غرق شدم ...

جسارتت رو دوست داشتم... جسارتت رو ازم گرفتی ...

توی دنیای خودت تنهای نشسته ام...

من از دنیای تو عبور نمی کنم... نمیگذرم

اگر چه بی توام اما تو رو اسیر نمی کنم

عمیق می کشم...

 درد وعده های تو خالی

نقاشی چشم های که سهم من نبود

انتظار آغوشی که آرومم می کرد

عمیق می کشم....

/ 4 نظر / 11 بازدید
یاسی

این نیز زیبا بود و پر احساس. اینها رو نمیخوای به خودش بگی؟

یاسی

نیستی چرا ؟

یاسی

چرا به خودش نمیگی ، چرا مشکل رو پیدا و حل نمیکنی ؟

یاسی

اینطور که تو اون رو دوست داری مطمئنا" اون هم تو رو دوست داره و فراموشت نکرده. کجا رفته اون ؟ چرا رفته ؟