کاشکی

همین که هستی یه دنیا می ارزه...

همین خوبه که باشی نمی ترسم از تنهای

 

کاشکی مثل هم نبودیم....

کاشکی یکیمون می شکست

کاشکی یکیمون برای اون یکی کاری می کرد

کاشکی یکیمون جنس عشقش فرق داشت

کاشکی بهم می رسیدیم

 

حرفم از ته قلبمه ... از همون جای که خدا رو حس میکنم

خدا همین خوبه که بدونم تو هستی...

اون که اسیر شده ...اون که رها شده منم

/ 0 نظر / 8 بازدید