یه کاری کن که می تونی...

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استـخاره نیسـت

 

دلم تنگ تو می شه

هر ثانیه ای که کم می شه

یه روزی می بالم به عشقم

اون روزی که سرانجام عشقمو می بینم

 

 

 

/ 10 نظر / 10 بازدید
بیخیال دنیا90

خدا هیچ چیز که به ما نداده باشه دو چیز را زیاد داده به من صبر زیاد و به تو روی زیاد !

مرتضی میثمیان

خیلی وقته به روز نکردی کاپیتان [ناراحت] در هر حال ما به یادتیم [چشمک]

مرتضی میثمیان

خیلی وقته به روز نکردی کاپیتان [ناراحت] در هر حال ما به یادتیم [چشمک]

آسمان من

احساس سوختن به تماشا نمی شود آتش بگیر تا بدانی چه می کشم . . . آپم بدوبیا

ماه دیس

حدیثِ عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد در سرایی را ...

آسمان من

من که به هیچ دردی نمیخورم … این دردها هستند که چپ و راست به من میخورند …