امشب...

جواب استخارم خوب نیست...

حال دل من خوب نیست ...

 

نمی خوام باور کنم ...

وقتی من بی تابم دلت بامن نیست...

وقتی تو بی تابی حسی درمن نیست ..

این یعنی دوری ..

 

نمی خوام باور کنم ...

خاکستر نشسته روی عشقم...

دیگه معجزرو نمی بینم ...

 

دلا .... آروم بگیر ....

بگیر آسوده بخواب که من مجبورم

ترک آغوشت کنم...

شب راتاسحر با غریبه سرکنم...

 

بی وفا باورنکردی اشکمو

حال از بهر جداییت خودسوزی میکنم...

میخوام یه دنیاسیر نگاهت کنم

درحسرت نگاهت باخودم لج کنم

زندگی رو تلخ کنم

عقل رابخوابونم تاسحر

بربالین خود یاد تورا نبش قبرکنم

امشب دلم تنگ برات

دلم ببین آسمون هماهنگ باهات

امشب جام من اشک منست

عشق من دروصف کام منست

باورنداشتی لحظه ای این من را

امشبم دگر نمی ماند اثر از این بی کس چرا

آسمانم ببار این دم دگر

آرزوی من ندارم من دگر

/ 2 نظر / 10 بازدید
k

[لبخند]

سید مجتبی محسن زاده

درود به شما دوست خوبم با((سکوت))دعوتید به اشعار عاشقانه در انتظار قدومتان هستم..