خدا با ماست

با یه نگاه ساده می شه فهمید

کی خوشبخت و کی بد بخت

کی خدارو داره و کی تنهاست

می دونی

اونی که خدا رو داره هر چی بشه

آخر بازی برنده اونه...

اونی که خدارو داره گناهم خدارو ازش نمی گیره

هر بلای سرش بیاد از خیرو شر به صلاحشه

اونی که خدارو داره خیلی خوش بخته

خدا هیچ وقت دیدنی نیس ولی اونی که خدارو می بینه

وضو می گیره و نماز شکر می خونه

خدا حالا می فهمم صلاح کار چی بوده

وتو به من چی دادیو چیو ندادی ...

هر لحظه ی زندگیم یه حکمتی داره

حالا می فهمم کی خوش بخته ...

و حالا می فهمم که چه عزیزای دورو برم هستن...

و حالا می فهمم

خدا با ماست

/ 2 نظر / 27 بازدید