عزیزم

دل بی تو غم زده چشامو نم زده

آرامش منو دوریت بهم زده

بخطر توئه این همه دلهره

این روزا بدجوری دلم ازت پره

عزیـــــــزم چی شده که دلم به دل دیگه ای دیگه دل نمیده

از همه بریده عزیزم...

آخه دل تو دله دل من دیگه نیست مثه تو ندیده از همه بریده

عزیزم عزیزم...


بی تو شدم تباه تو نیمه های راه

تنهام گذاشتی تو واسه کدوم گناه

سردر گمم هنوز فکر توام هنوز

دلم به این خوشه میبینمت یه روزعزیـــــــزم چی شده که دلم به دل دیگه ای دیگه دل نمیده

از همه بریده عزیزم...

آخه دل تو دله دل من دیگه نیست مثه تو ندیده از همه بریده

عزیزم عزیزم...


/ 2 نظر / 8 بازدید
یاسی

اگر عاشقش هستی ، اگر دوستش داری ، دلیل جدایی را کشف کن و حلش کن.

یاسی

اگر عاشقش هستی ، اگر دوستش داری ، دلیل جدایی را کشف کن و حلش کن.