تولدم

این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده‌ام
                    این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام

دل را ز خود برکنده‌ام با چیز دیگر زنده‌ام
                   عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده‌ام

ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی
                   دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده‌ام

مانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز خون
                                    یک بار زاید آدمی من بارها زاییده‌ام

چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا
                                زیرا از آن کم دیده‌ای من صدصفت گردیده‌ام

در دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا
                                      زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی بگزیده‌ام

تو مست مست سرخوشی من مست بی‌سر سرخوشم

                          تو عاشق خندان لبی من بی‌دهان خندیده‌ام

 

بزرگ شدن به معنی تنگ تر شدن قفس ست.

امسال بهترین هدیه ای که به خودم می دم قبول حقیقته ...

 

smile смайлики смайлы

تولدم مبارک

/ 0 نظر / 13 بازدید