چه گویم هست چون نیست

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست        ./.       مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

 

در نعل سمند او شکل مه نو پیدا                          ./.                      وز قد بلند او بالای صنوبر پست

 

آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست ./. وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

 

شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست       ./.         و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست

 

 

بازآی که بازآید عمر شده حافظ                ./.                  هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
یاسی

جات خالی. دارم آهنگ Ensunra رو گوش میکنم. (تو اینترنت سرچ کن پیداش میکنی )