ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کليدي: درد و دل

 نفسم پیش کش تو .... جای من زنده بمون

 

بهش گفتم نکش ...!!!

اومد سمتمو یه پک بهم تارف زد.

منم عمیق کشیدم تا تموم بشه...!؟

یهو دیدم با یه بوسه تموم دودو ازم گرفت...

و بعد گفت دیگه این کارو نکن...

 

بهم گفته بود باهم ... جهنمم با هم...

بهم گفته بودو من باز عاشقی کردم

و این بار نجاتم نداد

من مُردمو...

 هر دو تنها شدیم