من رفتم
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کليدي: عشق و منطق

خته حرفم ولی باید رفت

دیگه تمومه دیگه بریدمدیگه خستم از این که هر چی

هی اومدم و نرسیدمسخته حرفم ولی باید بدونی خستم

ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستمبا یه یادگاری رو دستمسخته رفتن بس که سردم

من حرف دل های شکستممن با هر خاطره با غم

میرم با اینکه وابستمسخته رفتن تلخه حرفم

ببین من در ها رو بستممن از غروب جمعم

حتی از سکوت صبحم خستم

سخته حرفم رسیده وقت رفتن

به یاد اون روزا که اسمت هر یه سطر دفترنقش می بست چشم با اشک خیرست به

فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگستمن نمی دونم بهت نمیومد

که خودتو بکشی کنار از کنار من تو بری گلمنخواستی بفهمی این رو که من عاشقتم؟؟؟

فهمیدم حق میدم بهت باشه بخند، به منواقعا که حق داری بخندی

که با اون نگاهت منو به رگباری ببندیکه بدتر از صد تا گلوله سرب داغه

با تو فکر می کردم طلوع صبحه آخهتا وقتی بودی توی زندگیم من غم نداشتم

واست تا جایی که تونستم من کم نذاشتمالبته خودم می خواستم اینا منت نیست

ولی با تو بودن واسه مَن مِن بعد ریسکهدیگه با خاطرات با تو خوشم پس

چون که حتی فکر بی تو بودن کشندستبذار بگم آخرین سطرم رو بخونی

من میرم تا شاید تو قدرم رو بدونی

سخته رفتن بس که سردم

من حرف دل های شکستممن با هر خاطره با غم

میرم با اینکه وابستمسخته رفتن تلخه حرفم

ببین من در ها رو بستممن از غروب جمعم

حتی از سکوت صبحم خستم

سخته حرفم رسیده وقت رفتن

گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف أولحس می کردم أخیرا حرفات با خراشه

اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشهوقت رفتنه وقت دفن قلبمه

و خودت می دونی تمومه الکی جو ندهحرف های تلخت هم که نمک زخممه

و تنها دلخوشیم به قلم دستمهو باز منم و حسرت اینکه دوباره تنهام

و از خدا حالا می خوام من دو بال پرواز
می دونی چند بار گفتم که تو مال من باش؟؟؟

بگذریم دیگه زدستم در رفته شمار دردامتو که می دونستی من تکیه گاه محکمتم

بگو با من دیگه چرا آخه نوکرتم؟؟؟من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود

من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بودمنی که دست هیچکسی رو با وجودم نمی گرفتم

تو باعث شدی که توی قلبم بمیره نفرترسیده وقت رفتن

هرچند من از دلت خیلی وقته رفتمباشه تو بردی و اینا برات افتخارن؟؟؟

تو ختم عالمی و منم اند خامم؟؟؟فکر نکنی أهل جبران یا انتقامم

خودم باید دقت می کردم تو انتخابمسخته رفتن بس که سردم

من حرف دل های شکستممن درد تموم دنیام

که زخم هام رو خودم بستمسخته رفتن تلخه حرفم

ببین من در ها رو بستممن از غروب جمعم

حتی از سکوت صبحم خستم.